J o i n t   I n s t i t u t e   f o r   N u c l e a r   R e s e a r c h
L a b o r a t o r y   o f   I n f o r m a t i o n   T e c h n o l o g i e sFirst Circular

Advisory
    committee

Organizing
    committee

Topics

Registration

Abstracts

Programme

Contacts

Main Page
Organizing Committee:

Sissakian A.N. chairman

Ivanov V.V. co-charman

Korenkov V.V. co-chairman

Strizh T.A. scientific secretary

Zrelov P.V

Krukov Yu.A.

Tikhonenko E.A.

Kalmykova L.A

 

Lukianov S.O.

Mitsyn V.V.

Aristarkhova M.V.

Bulyga N.I.

Fedorova E.A.

Katraseva T.I.

Rudneva E.M.

Russakovich E.N.

 


Joint Institute for Nuclear Research