Seminar

Monday, December 4, 2023 -
Wednesday, December 6, 2023
11:00
MLIT, r.310

Young scientists and specialists seminars for participants in the Competition for AYSS grants at JINR and M.G. Meshcheryakov and N.N. Govorun stipends for 2024

Monday, 4 December 2023, 11.00

 1. Stankus Daria
 2. Shpotya Dmitry
 3. Tsamtsurov Egor
 4. Golunov Alexey
 5. Kashunin Ivan
 6. Kalagin Ilia
 7. Grafov Evgeniy
 8. Evlanov Andrey
 9. Medyantsev Anton

Tuesday, 5 December 2023, 11.00

 1. Mazhitova Yelena
 2. Greben Nikita
 3. Konak Alexey
 4. Pelevanyuk Igor
 5. Ilina Anna
 6. Pryahina Daria
 7. Rozhkova Tatiana
 8. Kuznetsova Ekaterina
 9. Sokolov Ivan

Wednesday, 6 December 2023, 11.00

 1. Abgaryan Vahagn
 2. Badreeva Dina
 3. Bashashin Maksim
 4. Goderidze Daviti
 5. Didorenko Alexey
 6. Korsakov Yuri
 7. Slizhevskiy Kirill
 8. Satyshev Iliyas
 9. Anikina Anastasiya
 10. Rakhmonova Adiba
 11. Zaikina Tatiana